Romana
+ -
Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Camere web

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Recomandări Coronavirus

Politica de confidentialitate site

 

Vă mulțumim pentru interesul acordat instituției noastre. Când intrați într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințați informațiile dvs.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Tratăm cu seriozitate confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Aceste informații sunt importante. Vă rugăm să le citiți cu atenție.

Această notă vă informează despre datele pe care le procesăm în relația cu instituția noastră. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveti asupra datelor ce vă aparțin.

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

Primăria Comunei Tamași, Județul Bacău, este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse.

Potrivit legislației, insituția noastră, este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele dvs. să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile dvs. personale.

Potrivit legislației, dvs., persoană fizică beneficiară a serviciilor noastre, reprezentant ori persoană de contact a unei companii sau persoană aflată într-o relație de orice fel cu instituția noastră, sunteți persoană vizată, adică persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și dvs., ca persoană vizată.

Protecția datelor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

ü  Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele dvs. legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar dvs.sunteți informat corespunzător.

ü  Controlul vă aparține

În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de vă exercita celelalte drepturi.

ü  Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

ü  Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

Schimbări

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișarea pe site.

Atunci când navigați pe site-ul nostru, când ne transmiteți o solicitare pe e-mail sau ne contactați în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne veți comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse, cum ar fi:

Ø  Numele și prenumele

Ø  Adresa de e-mail

Ø  Numărul de telefon

Ø  Adresa de domiciliu

Ø  Parola

Utilizămacesteinformațiipentru a răspundecereriidvs., inclusivfurnizarea de informațiidespreserviciilenoastre.Nu folosimdatelefurnizate de dvs. pentru a luadecizii automate care arputeasăvăafecteze.

Menținem e-mailurilevenite din solicităritimp de doi ani, după care sunt arhivateînsiguranțășipăstratetimp de trei ani, când le ștergem. Înregistrările de tip CRM sunt păstratetimp de trei ani de la ultimul contact cu dvs.

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

Ø  Adresa IP

Ø  Navigatorul de internet

Ø  Locația

Ø  Paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru

Când interacționați în orice fel cu noi este posibil să ne dați sau să primim din alte surse informații:

Ø  În vederea încheierii sau executării unui contract;

Ø  Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări;

Ø  În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs. prealabil;

Ø  Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;

Ø  Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;

Ø  Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

Ø  Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;

Ø  Pentru a ne conforma legislației;

Ø  Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

Ø  V-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Rețineți că vă puteți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mailcontactprimarie@comunatamasi.ro

Ø  Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și noi

Ø  Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor și în conformitate cu legislația în vigoare.

După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Putem dezvălui datele dvs., respectând legea aplicabilă, către diferite instituții, parteneri sau alți terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că aceștia au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate, prin clauze contractuale, astfel încât datele dvs. să fie protejate. Vă vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dvs. sau alt temei juridic. 

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Dateledvs. nu vor fi transmisecătre o țarăterțăsauorganizațieinternațională.

 

Drepturile dvs., conform Regulamentului GDPR, sunt următoarele:

Ø  Dreptul de retragere a consimțământului

Ø  Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.

Ø  Dreptul de acces asupra datelor

Ø  Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

Ø  Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

Ø  Dreptul la restricționarea prelucrării

Ø  Dreptul de a transmite datele pe care le avem către un alt operator

Ø  Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

Ø  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

Ø  Dreptul de a depune plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Vă rugăm să rețineți că:

Ø  Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.

Ø  Dacă vrei să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail a instituției noastre sau a responsabilului nostru cu protecția datelor.

Ø  Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere.

Ø  Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

Ø  În situația în care nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare suficiente, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Dacă aveti întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs., pentru exercitarea drepturilor legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă doriți informații cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa noastră de e-mail contactprimarie@comunatamasi.ro

De asemenea, datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt: SC CISIF BUSINESS PARTNER SRL, CUI 39473594, e-mail office@responsabil-dpo.ro

 

Înapoi