Romana
+ -
Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Camere web

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Recomandări Coronavirus

Cadrul fizico-geografic

Cadrul fizico-geografic

 

Clima

Din punct de vedere al așezarii geografice teritoriul comunei este așezat în plina zona temperată cu influențe continentale accentuate.
Ceața reprezintă un fenomen meteorologic frecvent, prezent asupra suprafețelor acvatice extinse, precum și producerea de inversiuni termice duc la apariția și menținerea acesteia.
Precipitațiile au un caracter neregulat, cantitățile cele mai mari înregistrandu-se în sezonul cald cca.350 mm față de semestrul rece cu 191 mm. În ceea ce privește viteza vântului datele evidențiază frecvența anuală destul de mare a zilelor cu vânt puternic. Media anuală a vitezei vânturilor dominante ajunge pana la 8m/s (28,8 km/h).

 

Solul
În zona comunei Tamași se întalnesc doua tipuri de soluri:

  • solurile automorfe (litoraluri aluvionale, sol aluveal slab și moderat, cernoziomuri de luncă, solul humico-gleic)
  • solurile de luncă (de terasă și brune de pădure).


Flora

Vegetația comunei este alcătuita din plante erbacee caracteristice ținuturilor de silvostepă și specii de foioase în Colinele Tutovei.

Din categoria plantelor erbacee fac parte: părușa, firuța bulboasă, părul crestat, păius, trifoiul sălbatic, pelinul, umbra iepurelui.

Pădurile de foioase ocupă partea de est a comunei (2383) ha cu urmatoarele specii lemnoase: stejarul brumăriu, stejarul pedunculat, carpenul, teiul, paltinul, fagul, plopul și unele specii de conifere.

La periferia pădurilor întalnim: feriga, murul, cucuta de pădure, diverse specii de mușchi iar în lunca Siterului întalnim speciile: coada calului, papură, menta broaștei, unii arbori de salcie și răchită.

 

Fauna

Este variată, însa numarul de exemplare a unor specii s-a redus considerabil în ultimul timp, unele facandu-și apariția doar sporadic, fapt datorat cauzelor antropice: creșterea numarului de locuitori, extinderea așezarilor, defrișări, dezvoltarea agriculturii.

Mamiferele sunt reprezentate de : dihor, vulpea, mistrețul, lupul, cerbul, căprioara, viezurele, popândăul, iepurele de camp, orbetele, hârciogul.

Specii de păsări: ciocănitoarea, pițigoiul, gaia, privighetoarea.

La nivelul solului se întalnesc reptilele: șarpele orb, șoparle de camp, broaște țestoase de uscat.
Păsarile călatoare care staționează vara la noi sunt: ciocârlia, graurii, cucii, pupezele, porumbelul sălbatic, barza, prepelița, rândunica .


Resurse naturale

Principalele resurse naturale care se găsesc pe teritoriul comunei rezidă în bogăția apelor de suprafață și subterane, pădurilor, pășunilor, fânețelor, pomilor fructiferi, viilor, legumelor.

Înapoi