Romana
+ -
Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Camere web

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Recomandări Coronavirus

Hotărâri de consiliu

Număr Titlu Data
25 / 2021 HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 HCL nr. 57 din 13.07.2017privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a terenului situat în satul Chetriș, comuna Tamasi și a imobilului situat în sat Tamași, ambele aparțănând domeniului public al comunei Tamași pentru realizarea proiectului „Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași, județul Bacău” 25-02-2021
24 / 2021 HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 13 din 28.01.2021 25-02-2021
23 / 2021 HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de follow-up nr.165/29.01.2021 încheiat de Camera de Conturi Bacău împreună cu Decizia nr.20/1/16.02.2021 25-02-2021
22 / 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice 25-02-2021
21 / 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant de către Primarul Comunei Tamași, in timpul anului 2021 25-02-2021
20 / 2021 HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Tamași care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Tamași 25-02-2021
19 / 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii eligibile angajate pentru implementarea proiectului și a contribuției proprii pentru proiectul ”S.O.C.I.A.L- Solidaritate, Oportunitate, Comunitate, Implicare, Administraţie, Loialitate, în Comuna Tamaşi, judeţul Bacău” 25-02-2021
18 / 2021 HOTĂRÂRE privind decontarea contravalorii transportului efectuat de cadrele didactice 25-02-2021
17 / 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2021 25-02-2021
16 / 2021 HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata taxei de salubritate pentru anul 2021 25-02-2021
15 / 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului aditionl nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 8735/147/2020 privind obiectivul de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere la scară mica – amenajare podețe” 25-02-2021
14 / 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV, anul 2020 25-02-2021
13 / 2021 privind modificarea și actualizarea domeniului public al Comunei Tamasi jud. Bacău 28-01-2021
12 / 2021 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Comuna Tamași să semneze contractul de finantare si documentele aferente procesului de contractare pentru proiectul ”S.O.C.I.A.L- Solidaritate, Oportunitate, Comunitate, Implicare, Administraţie, Loialitate, în Comuna Tamaşi, judeţul Bacău”n Comuna Tamaşi, judeţul Bacău” 28-01-2021
11 / 2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Tamași 28-01-2021
Înapoi